Ik ben Tineke Vlijm (geb. 1955) Vanuit intuïtie naar creatie. Dat is de manier waarop ik mijn schilderijen maak. Geleid door de kleurencombinaties schilder ik - vaak met bijenwas - wat mijn gevoel mij ingeeft. Soms leidt dat gaandeweg tot een 'landschap van de ziel', dan weer tot een abstracte compositie. Maar steeds weer appelleert het resultaat aan de eigen fantasie van degene die ernaar kijkt. Je wordt dan ook uitgenodigd je eigen interpretatie eraan te geven: encaustiek gaat om intuïtie en eigen beleving vanuit je hart. Creativiteit is immers in ieder mens aanwezig en ieder kan hierin iets van zichzelf terugvinden.

Dezelfde intuïtie en creatie gebruik ik bij mijn andere werken. De met water vermengbare olieverfschilderijen en (pastel)tekeningen verwijzen meestal directer naar de werkelijkheid, maar ook hier vind je mijn interpretatie en daarmee mijn beleving van die werkelijkheid.

ENGLISH

My name is Tineke Vlijm (born 1955) From intuition to creation. This is the way I make my paintings. Guided by the spectrum of colours I paint with bee’s wax what my feeling tells me. Sometimes this leads to a ‘landscape of the soul’, sometimes to an abstract composition. But always the result makes an appeal to the fantasy of the observer. Therefore you are invited to make your own interpretation: encaustic is all about intuition and the feelings form the heart and soul. Since creativity is part of all man, everyone can find a piece of himself or herself.

The same intuition and creation I use in my other works. These water mixable oilpaintings and (pastel)drawings relate to reality mostly in a more direct way, but here again you will look at my interpretation and find my experience of this reality.