Vanaf mijn vroege jeugd heb ik getekend en geschilderd. Beginnend met het nauwgezet natekenen van de plaatjes van dieren die in de bibliotheek van mijn vader - bioloog - bij duizenden in boeken en naslagwerken te vinden waren. Van daaruit heb ik mij jarenlang toegelegd op het tekenen en schilderen van voornamelijk landschappen. De liefde voor de natuur en het oog voor de kleuren die je daarin tegenkomt, kreeg ik van jongsaf mee. Een groot deel van mijn leven is dit een hobby gebleven, die ik met wisselende intensiteit heb beoefend. Maar net zomin als ik tot voor enkele jaren bij pianospelen kon improviseren, kon ik met schilderen goed loskomen van de vormen in de werkelijkheid. Verstand en waarneming voerden de boventoon. Tot ik begin 2006 in contact kwam met de techniek van de encaustic art. Schilderen met bijenwas is een manier van schilderen die je welhaast dwingt om vanuit je gevoel te werken en om de drang naar concrete vormen los te laten. En opeens ging de snaar van binnen trillen en werd het schilderen meer dan een hobby. Het werd een heel belangrijke manier om mij uit te drukken. Om verder te gaan dan wat de waarnemer ziet. Om aan het licht te brengen wat in het onbewuste en onderbewuste altijd aanwezig is. Niet alleen in mij, maar in ieder mens. Omdat wij allen verbonden zijn, vanuit dezelfde bron afkomstig. Intussen heb ik ook het schilderen met (met water vermengbare) olieverf weer ontdekt. Nieuwe wegen openen zich.... ENGLISH From my early youth on, I have made drawings and paintings. Starting with the meticulous copying of the pictures of animals that I found in the library of my father (biologist) in huge numbers. Later on I made drawings and paintings of landscapes, mostly. The love of nature and the colours was transferred to me in these early years. Most part of my life I continued painting and drawing. But like I never managed to play the piano by heart, I did not manage in my painting to forget about the concepts and shapes of reality. Sense and observation always took the lead. Until in 2006 I ran into the technique of encaustic art. Painting with bee’s wax is a way of painting that practically forces you to work form your emotions and feelings instead of sense and observation. And suddenly the inner music started and painting became more than a hobby. It became a special and very important way to express myself. To go beyond what can be observed. To lighten what exists in the sub conscience and in the unknown. Not only in myself, but in every human being. Because we all are connected, coming from the same source. In the mean time I redisvoered painting with (water mixable) oil colours. New ways are opening....